FWG Trendrapport

'De zorg, ongelijk voor iedereen'

In één keer op de hoogte van toonaangevende ontwikkelingen in de zorg? In het FWG Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’, beschrijven we vijf opvallende bewegingen in de sector, met als gemene deler: zorg die steeds meer maatwerk is, die zich richt op wat voor de unieke persoon de beste uitkomst is. Daarbij groeit de overtuiging dat het systeem niet langer leidend is, en zeker niet belemmerend mag zijn bij het bieden van goede zorg. Grenzen tussen organisaties, branches en lijnen vervagen: er wordt volop ‘ontschot’ en ook financiële structuren zijn niet meer heilig. De gezondheidszorg verbreedt en raakt steeds meer aan welzijn en volksgezondheid. Tegelijkertijd komt de zorg naar voren als sterk innovatieve sector, volop in ontwikkeling.

Het trendrapport schetst verder mooie voorbeelden van nieuwe technologie, gaat in op ‘empathisch wonen’ en neemt u mee in de toekomst van werk. In vijf hoofdstukken zetten we de belangrijkste trends uiteen:

Alles is gezondheid; Grenzen aan de eigen keuze; Waarden als verdienmodel; Een huis als mantelzorger en Vliegende verzorgers

 

#Zorgtrend

Daarnaast hebben we dit jaar het digitaal dossier #Zorgtrend gelanceerd: een online overzicht van alle trends uit het trendrapport met een cijfermatige onderbouwing. U vindt het dossier op www.zorgtrend.nl.

 

Brancheboekjes: Elke branche zijn eigen ‘trendrapport’

Na de publicatie van het Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ waren er begin dit jaar vijf sessies om de trends concreet en tastbaar te vertalen naar de verschillende branches. Circa 80 deelnemers deden mee aan deze trendsessies: HR professionals, praktijkmanagers, afdelingsmanagers en bestuurders. De sessies bevestigden dat het waardevol is om de trends voor iedere branche concreter en specifieker te vertalen.

Op basis van deskresearch en de resultaten uit de trendsessies hebben we vijf branchespecifieke boekjes gemaakt. In deze boekjes vertalen we de trends en ontwikkelingen uit het Trendrapport naar de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg; geestelijke gezondheidszorg; eerstelijnszorg; ziekenhuiszorg; en gehandicaptenzorg. We beschrijven de gevolgen voor organisaties en professionals, waarbij we in elk boekje voorbeelden uit de branche geven.

Bestellen
Nieuwsgierig hoe trends en ontwikkelingen in de zorg uw branche raken? De brancheboekjes kunt u vanaf half juni bestellen.