Uitwisselbaarheidsanalyse

Inzicht in overeenkomst en verschillen tussen functies

Een reorganisatie, het ontstaan van nieuwe functies of taakherschikking kunnen aanleiding zijn om meer inzicht te willen in de uitwisselbaar van functies. Met onze analyses geven we objectief en helder inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen functies. De uitkomst van de analyse ontvangt u in een uitgebreide rapportage, die een ‘praatstuk’ vormt voor de organisatie en tegelijkertijd voldoet aan de ministeriële Ontslagregeling.

Reorganisatie en ontwikkeling van medewerkers

Onze aanpak hangt af van de specifieke context en de aanleiding van de uitwisselbaarheidsanalyse. Er zijn verschillende aanleidingen, zoals:

  • het ontstaan van nieuwe of aangepaste functies in de organisatie
  • een ontslagaanvraag, waarbij de criteria van de ministeriële Ontslagregeling en het sociaal plan voorop staan
  • vraagstukken op het gebied van flexibele inzet of loopbaanpaden van medewerkers

Aanpak: van functieanalyse tot uitwisselbaarheidsrapportage

Hoe gaat FWG Advies in grote lijnen te werk bij een uitwisselbaarheidsanalyse?

  • Toets actualiteit functiemateriaal. We toetsen, voor zover nodig, de actualiteit en volledigheid van het functiemateriaal. We geven u tips voor het actualiseren van functies of nemen dit uit handen (zie toekomstbestendig functiehuis).
  • Uitwisselbaarheidsvergelijking. Zijn alle functies in kaart gebracht, dan starten we met de uitwisselbaarheidsvergelijking. Daarbij kijken we of functies vergelijkbaar zijn naar functie-inhoud, kennis en vaardigheden, competenties, en omstandigheden, en gelijkwaardig qua niveau en beloning. Bij de analyse kunnen we gebruikmaken van de tool Xelf, die grafisch inzicht geeft in verschillen en overeenkomsten tussen functies.
  • Volledig en begrijpelijk uitwisselbaarheidsrapport. De uitkomsten van de uitwisselbaarheidsanalyse verwerken we in een rapport, dat een begrijpelijk ‘praatstuk’ is voor de organisatie en tegelijkertijd voldoet aan de ministeriële Ontslagregeling. Daardoor gebruiken onze klanten het document vaak als toelichting in de communicatie met de OR of het UWV.
  • Eventueel advies over passendheid van functies. Naast inzicht in de uitwisselbaarheid van functies kunnen we een indicatie geven van de passendheid van functies voor individuele medewerkers. Bij uitwisselbaarheid van functies worden de functies objectief vergeleken. Bij het begrip ‘passende functie’ wordt ook gekeken naar de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Dit doen we met talentenscans en assessments vanuit ons label Progressional People.

Wilt u meer weten over uitwisselbaarheid? Kijk op onze themapagina’s over Uitwisselbaarheid en Passendheid. Of neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Eline van Gerwen-Kramer.