Chief Financial Officer (CFO) / Financieel Directeur

Voor het Sint Maarten Medical Center, hét basisziekenhuis van Sint Maarten, zoekt FWG een

Chief Financial Officer (CFO)/Financieel Directeur

Bedrijfskundig, visionair en daadkrachtig

Organisatie
Het Sint Maarten Medical Center (SMMC) is een non-profit organisatie die voorziet in de ziekenhuiszorg ten behoeve van inwoners van St. Maarten en de bovenwindse eilanden in de Cariben. De belangrijkste ambitie van het SMMC is om de lat van de regionale gezondheidszorg te verhogen en een vooraanstaand en toonaangevend medisch instituut te worden. Hierbij is sprake van een continue focus op de pijlers waar het SMMC voor staat: het bieden van veilige, hoogwaardige kwalitatieve ziekenhuiszorg die voldoet aan de behoefte van de patiënten en medewerkers, vanuit hun missie: ‘We Care Together’. Belangrijke doelstelling voor het SMMC is om als enig ziekenhuis op St. Maarten zorg ‘Close to home’ aan te bieden. Een cruciaal project om deze zorg dichtbij aan te bieden is de bouw van een nieuw ziekenhuis, waar ruimte is voor nieuwe specialismen en wat orkaanbestendig is. De voertaal binnen het SMMC is Engels.

Functie
De CFO/Financieel Directeur is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en operationeel management van de organisatie vanuit een financieel perspectief. De CFO/Financieel Directeur vormt samen met de Algemeen Directeur en de Medisch Directeur, de Raad van Bestuur. De CFO/Financieel Directeur neemt beslissingen op financieel gebied en bepaalt als lid van de Raad van Bestuur mede het strategisch beleid van de organisatie. De CFO/Financieel Directeur geeft leiding aan de financiële afdeling. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Algemeen Directeur die tevens voorzitter van de Raad van Bestuur is.

Kandidaatprofiel

  • Een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van financieel management of controlling, met ruime kennis van en ervaring met strategische beleidsvorming en snel te verwerven inzicht in de actuele ontwikkelingen op het vakgebied.
  • Uitgebreide aantoonbare bestuurs- en managementervaring als eindverantwoordelijke op het gebied van financiën, bij voorkeur in een complexe medische- of gezondheidszorginstelling.
  • Kennis en begrip van de Caribische – en Sint Maarten in het bijzonder- culturele en politieke context.
  • Goed gevoel voor complexe bestuurlijke en politieke verhoudingen en in staat interne relaties en belangen te identificeren bij het nemen van beslissingen.
  • Uitstekende communicatieve kwaliteiten, in staat te overtuigen, te onderhandelen en weerstanden te overbruggen bij het implementeren van veranderingen, strategische beleidsbepaling en complexe externe onderhandelingen en afstemmingsbesprekingen.
  • Analytisch vermogen, in staat een breed spectrum aan ontwikkelingen, mogelijkheden en risico’s die van invloed kunnen zijn voor de organisatie te signaleren en analyseren, en deze te betrekken in het besluitvormingsproces.
  • Ondernemerschap, in staat om kansen in de markt te herkennen, meningen en processen te beïnvloeden en het durven nemen van verantwoorde risico’s.
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste.. Kennis van een of meer andere talen (bijv. Frans, voor de communicatie met (zorgverlenings)instanties op het Franse deel) is een pré.

Het Sint Maarten Medical Center biedt
Een fulltime, uitdagende en verantwoordelijke positie waarin de kans wordt geboden om bij te dragen aan de groei van de organisatie tot hét vooraanstaand medisch instituut in de regio. De CFO/Financieel Directeur moet in een turbulente omgeving werken aan het stabiliseren, professionaliseren en uitbouwen van de (positie van de) organisatie. In 2018 is gestart met een kwaliteitaccreditatietraject en in 2019 zal gestart worden met de bouw van een nieuwe faciliteit voor het gehele ziekenhuis. De standplaats is Sint Maarten.

Reageren en procedure
Werving en selectie voor deze functie worden vanuit Nederland uitgevoerd door FWG. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Helmond op 030 – 2669 400. Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u vóór 31 augustus a.s. uw interesse aan FWG kenbaar te maken, onderbouwd met een motivatie en cv in het Engels of Nederlands. FWG zal op basis van de reacties een selectie van kandidaten uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek. Geschikt bevonden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een assessment en een tweede gesprek. Op basis van de uitkomst van het assessment en de interviews zullen geschikte kandidaten geïntroduceerd worden aan het Sint Maarten Medical Center. U kunt uw motivatie en cv mailen naar: vacatures@fwg.nl o.v.v. vacature CFO/Financieel Directeur.

Beoogde startdatum is 1 januari 2019, en aanstelling is voor een periode van maximaal vijf jaar.

De reactietermijn is verstreken. U kunt helaas niet meer reageren op deze vacature.

Themabijeenkomst: Happy people, better results

FWG Progressional People en Preventned zetten zich in voor meer werkplezier in de zorg. Maar hoe pakt u werkplezier in uw organisatie aan? Welke stappen kunt u concreet zetten? Wat is het rendement? En hoe krijgt u uw stakeholders mee? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

'Zorg voor later'

De nieuwe HR Trendmonitor is gebaseerd op 41 openhartige gesprekken met HR-managers over hun werk, focus en ambities. Het rapport beschrijft thema's als werkplezier en de noodzaak van regionale samenwerking. Maar ook gaan we in op de vraag: in hoeverre is HR in staat om zijn eigen agenda te bepalen?

Bestel het rapport