Veerkrachtige teams

Toekomstbestendig verder

Met corona als ultiem voorbeeld, kan het werken in de zorg veel impact op het welzijn van de zorgprofessional hebben. Zeker nu eisen de spanning, zorg en continue 'aan-stand' hun tol. De zorg stopt nooit en ook corona is voorlopig niet uit beeld. Onderdeel zijn van een krachtig team is daarom essentieel om uitval te voorkomen en mensen te behouden voor de sector. Vanuit onze kennis over het werken in de zorg en de ontwikkeling van mensen en teams, willen wij bijdragen aan de mentale gezondheid van de mensen die, voor en achter de schermen, de zorg draaiende (hebben ge)houden. Dit doen we met ons maatwerkprogramma 'Veerkrachtige teams'.

Mentaal weerbaar

Een (veer)krachtig team heeft het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag en dit om te buigen naar positieve verandering. Ons programma richt zich op het verbeteren en behouden van de veerkracht, rekening houdend met waar het team momenteel staat. We starten daarom altijd vanuit het unieke ‘Veerkrachtmodel’, dat eenvoudig en snel, maar toch onderbouwd inzicht geeft in de huidige mentale weerbaarheid van uw mensen. Van daaruit gaan we vanuit openheid en vertrouwen aan de slag met de veerkracht van het team. Maak kennis met onze werkwijze in een inspiratiesessie.

 

Wat levert het op?

Met respect voor waar het team nu staat en wat het aankan, kijken we ook naar de positieve ervaringen, de lessons learned. Welke wil het team vasthouden en welke (nieuw ontdekte) kwaliteiten en talenten zou het verder willen uitbouwen? Dit vertalen we naar concrete acties en afspraken voor de toekomst, bijvoorbeeld op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Met ‘Veerkrachtige teams’ bouwen wij samen met u aan een team dat in balans en met energie aan het werk is, elkaars capaciteiten optimaal benut en dat adaptief kan reageren op veranderingen. Hierdoor:

  • kan het team toekomstbestendig aan de slag;
  • is er minder verzuim;
  • blijven de mensen langer behouden voor de sector en 
  • zijn ze er met plezier voor de cliënt of patiënt

meer weten? bel koos of liesbeth

Wilt u van uw team (weer) een veerkrachtig, duurzaam team maken? Onze aanpak is altijd op maat en afgestemd op uw team en haar specifieke situatie. Graag vertellen wij u meer over onze visie op veerkracht, onze ervaring en aanpak tijdens een (digitaal) kopje koffie. Liesbeth gaat graag geheel vrijblijvend met u in gesprek. Zij horen graag meer over uw specifieke situatie en kunnen zo schetsen wat ze voor u en uw team kunnen betekenen.

Liesbeth Heuts
Liesbeth Heuts
, organisatiepsycholoog bij FWG Progressional People

 

kennismaken met onze werkwijze?

Wilt u kennismaken met de verschillende ‘tools’ die wij inzetten in ons programma ‘Veerkrachtige teams’? Kom dan naar de inspiratiesessie over actuele inzichten over veerkracht en gerelateerde thema’s als stress en burn-out. We gaan in op het ontstaan, de signalen en oorzaken van verminderde veerkracht en geven u inzicht in concrete tools om de veerkracht van individuele medewerkers en teams te herstellen dan wel te versterken. De sessie vindt (digitaal) plaats op 16 november.

 

waarom kiezen voor veerkracht door FWG Progressional People?

Wij kennen de zorg door en door, tot op taakniveau. Wij kunnen ons goed verplaatsen in de teams, kennen de dilemma’s in de dagelijkse praktijk en spreken de taal. Onze organisatiepsychologen stellen een programma op dat aansluit op de behoeftes en het werkritme van de teamleden. Daarbij werken we vanuit de talentwaarderende benadering: het inzetten van professionals op wat ze goed kunnen én waar ze energie van krijgen.

Neem contact op met Liesbeth voor een vrijblijvend gesprek.