Veerkrachtige teams

Tijdens en na corona

Uw team heeft het ongelofelijk goed gedaan. Er is gestroomlijnd samengewerkt, gedeelde verantwoordelijkheid genomen, bijzonder grote betrokkenheid bij elkaar ervaren en verrassende innovativiteit getoond. Dit heeft veel energie en doe-kracht gegeven, en op veel momenten ook voldoening. Nu de grootste dreiging gaat liggen en alles weer iets rustiger wordt, gaan mensen de gevolgen hiervan voelen: het heeft ook iets gekost. De spanning, zorg en continue stroom van appèls eisen hun tol. Maar de zorg stopt nooit en het werk dus ook niet. Uw mensen, en uzelf, komen wellicht niet toe aan de rust, het herstel en de verwerking die nodig zijn en zo belangrijk zijn. Voor de mentale gezondheid, maar ook voor de continuïteit van uw afdeling. Sommige mensen herstellen vlot en putten juist positieve energie uit deze ervaring. Anderen hebben meer nodig om de afgelopen periode een plek te geven.

Vanuit onze kennis over het werken in de zorg en de ontwikkeling van mensen en teams, willen wij bijdragen aan de mentale gezondheid van de mensen die, voor en achter de schermen, de zorg draaiende hebben gehouden. Soms ten koste van hun eigen welzijn. Binnen ‘Veerkrachtige teams’ geven we ruimte voor het delen en verwerken van recente gebeurtenissen, en hebben we aandacht voor de impact op de langere termijn. We kijken ook naar wat het opgeleverd heeft: er zijn – versneld – innovaties, nieuwe samenwerkingsvormen, krachten en talenten aangeboord, waar de vruchten van geplukt kunnen worden. De zogenaamde ‘lessons learned’. We gaan kortom aan de slag met beide kanten van de medaille, de stress- en energiebronnen, zodat we werken aan duurzame veerkracht en balans binnen het team.

 

Voor leidinggevenden en teamcoaches

Met ‘Veerkrachtige teams’ ondersteunen we leidinggevenden of teamcoaches bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona. We reiken tools aan om de impact van deze periode op het team en de individuele leden te inventariseren, om daarna vooral de juiste ondersteuning te kunnen bieden bij het verwerken van de ervaringen. Voor nu, en voor de langere termijn. Door:

  • ruimte te bieden voor het delen van emoties en ervaringen;
  • vroegtijdig signalen van overbelasting te herkennen en
  • de juiste vragen te leren stellen.

Maar ook door met elkaar de geleerde lessen om te zetten in acties die de samenwerking en werkprocessen kunnen verbeteren. Zodat iedereen zijn balans en energie in het werk terug kan vinden, toekomstbestendig aan de slag kan en er weer met plezier kan zijn voor de cliënt of patiënt.

het vermogen om door tegenslag te groeien als mens

Een relevante eerste stap in het herstelproces is het verkrijgen van inzicht in de weerslag van deze periode op uw verschillende teamleden. Hiervoor maken wij gebruik van de vragenlijst ‘Veerkracht en groei’ van L&D Support, die inzicht geeft in het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Dit gaat niet alleen over “terugveren” maar ook om het vermogen om door negatieve gebeurtenissen in het leven als mens te groeien. De vragenlijst is gebaseerd op het Weerbaarheidmodel van L&D Support, dat de mate van veerkracht meet aan de hand van een combinatie van factoren als: persoonlijke stressbronnen, mate van spanning en stress, en energieverdeling.

 

inspiratiesessie en ondersteuning op maat

Het Weerbaarheidmodel ligt ten grondslag aan ons aanbod ‘Veerkrachtige teams’, dat onder meer bestaat uit een inspiratiesessie, waarin u als leidinggevende kennismaakt met de verschillende handvatten die tot uw beschikking staan bij de ondersteuning van uw team, waaronder de vragenlijst ‘Veerkracht en groei’. Daarnaast kunnen wij u en uw team op maat ondersteunen, waarbij de vragenlijst ‘Veerkracht en groei’ het uitgangspunt is. Naar aanleiding van de resultaten van dit Veerkrachtonderzoek kijken we samen met u naar gewenste en benodigde interventies voor uw team en haar individuele leden.

 

Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Heuts, senior adviseur en psycholoog bij FWG Progressional People via 030-2669 463 of lheuts@fwg.nl of met Barbara de Jong, eveneens senior adviseur en psycholoog bij FWG Progressional People via 030-2669 429 of bdejong@fwg.nl.