Veerkrachtmodel

Inzicht in de mentale weerbaarheid van de teamleden

Binnen het maatwerkprogramma 'Veerkrachtige teams' maken we gebruik van de ‘Veerkracht en Balans-vragenlijst’, die eenvoudig en snel, maar toch onderbouwd inzicht geeft in de huidige mentale weerbaarheid van uw mensen. Is iemand in zijn element en in staat om staande te blijven bij (toekomstige) tegenslag? Of kan een kleine tegenslag al de druppel zijn die de emmer doet overlopen, met uitval als mogelijk gevolg?

De vragenlijst is gebaseerd op het Veerkrachtmodel van L&D Support, dat vijf lagen onderscheidt. De diepste laag, de kern, behandelt persoonskenmerken die een extra risico geven of juist weerstand bieden voor het krijgen van stress.

De overige lagen meten de veerkracht aan de hand van:

  1. karaktertrekken (bronnen) die een extra risico vormen voor het krijgen van stress;
  2. de mate waarin iemand het gevoel heeft regie over het eigen leven te hebben;
  3. de mate van ervaren stress en spanning en
  4. wat dit betekent voor de energieverdeling.

De uitkomsten van de vragenlijst maken duidelijk hoe het écht met iemand gaat, onder de oppervlakte, en vormen een goede gespreksopener met de medewerker. Indien gewenst kan hier een (aanbeveling voor een) persoonlijk (coachings)traject op volgen.

 

Teamsessie

De resultaten van het ‘Veerkracht en Balansonderzoek’ vormen ook het startpunt om als team vanuit openheid en vertrouwen met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard binnen een veilige setting. Samen met de organisatiepsychologen van FWG Progressional People werpen het team en de leidinggevende een blik op de impact van een bepaalde periode of gebeurtenis(sen) op de individuele teamleden en het team als geheel. Vervolgens gaan zij aan de slag met hoe zij zich tot elkaar en het werk verhouden. Tot slot vertaalt het team de ‘lessons learned’ naar concrete acties en afspraken voor de toekomst, bijvoorbeeld op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Het uitgangspunt hierbij is: welke positieve ervaringen willen we vasthouden, welke (nieuw ontdekte) kwaliteiten willen we verder uitbouwen?

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

FWG doet al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg. Normaal gesproken zou dat dit jaar resulteren in een nieuw FWG Trendrapport over de trends en ontwikkelingen in de sector. Vanwege de impact van de coronacrisis op de gezondheidszorg, publiceren we dit jaar daarom de ‘FWG-essays’: een reeks over de vraag hoe corona het werken in de zorg verandert.

DOWNLOAD ESSAY 3

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder