Veerkrachtanalyse

De mentale weerbaarheid van uw team

Is iemand in zijn element en in staat om staande te blijven bij (toekomstige) tegenslag? Of kan een kleine tegenslag al de druppel zijn die de emmer doet overlopen, met uitval als mogelijk gevolg? De Veerkrachtanalyse geeft eenvoudig en snel onderbouwd inzicht in de huidige mentale weerbaarheid van uw mensen, zodat u ze op de juiste manier kunt ondersteunen bij het herstel van stress en tegenslag en het ombuigen naar positieve verandering.

De analyse bestaat uit een meting, gebaseerd op het Veerkrachtmodel van L&D Support, dat vijf lagen onderscheidt:

  1. Persoonskenmerken (de kern) die een extra risico geven of juist weerstand bieden voor het krijgen van stress;
  2. Karaktertrekken (bronnen) die een extra risico vormen voor het krijgen van stress;
  3. De mate waarin iemand het gevoel heeft regie over het eigen leven te hebben;
  4. De mate van ervaren stress en spanning en
  5. Wat dit betekent voor de energieverdeling.

De uitkomsten van de meting maken duidelijk hoe het écht met iemand gaat, onder de oppervlakte, en vormen een goede gespreksopener. Onze organisatiepsychologen geven een persoonlijke terugkoppeling en kunnen, al dan niet in overleg met de leidinggevende, adviseren over een individueel vervolgtraject.

 

Teamsessie

De resultaten van de Veerkrachtanalyse vormen ook het startpunt om als team vanuit openheid en vertrouwen met elkaar in gesprek te gaan. Samen met onze organisatiepsychologen blikken het team en de leidinggevende terug op een bepaalde periode of gebeurtenis(sen) en de impact daarvan op de individuele teamleden en het team als geheel. Vervolgens gaat het team aan de slag met hoe zij zich nu tot elkaar en het werk verhouden. Tot slot worden de ‘lessons learned’ vertaald naar concrete acties en afspraken voor de toekomst. Bijvoorbeeld op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Het uitgangspunt is: welke positieve ervaringen willen we vasthouden en welke (nieuw ontdekte) kwaliteiten willen we verder uitbouwen?

MEER WETEN? BEL LIESBETH

Liesbeth vertelt u graag meer over de inzet en mogelijkheden van de Veerkrachtanalyse voor uw mensen. Neem vrijblijvend contact met haar op!

Liesbeth Heuts
Liesbeth Heuts
, organisatiepsycholoog bij FWG Progressional People

 

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder