Functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist GGZ

Ontwikkelingen en concept referentiemateriaal Verpleegkundig specialist GGZ

De Verpleegkundig Specialist in de GGZ gaat een zelfstandige behandelrelatie aan binnen wettelijke geregelde kaders en organisatiekaders (Professioneel statuut) waarbij er supervisie gevraagd kan worden/vereist is op zowel somatisch als psychotherapeutisch gebied. De aard van de behandelrelatie kan verschillen en zich richten op psychosociale begeleiding, psychotherapeutische behandeling en somatische behandeling of een combinatie hiervan.

Een verandering in de GGZ is dat verpleegkundig specialisten GGZ sinds januari 2017 zowel in de basis GGZ als ook in de gespecialiseerde GGZ als regiebehandelaar ingezet mogen worden. De naam regiebehandelaar is de nieuwe term die in de GGZ gehanteerd wordt ter vervanging van hoofdbehandelaar. Deze nieuwe naam dekt de lading beter; de regiebehandelaar is de behandelaar die de zorg coördineert. De regiebehandelaar stelt het behandel- en zorgplan op, is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van een diagnose, is verantwoordelijk voor de integraliteit van het behandelproces en coördineert de behandeling en zorgverlening. Deze taken en verantwoordelijkheden staan expliciet beschreven in het model kwaliteitsstatuut. Regiebehandelaars in de GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd en moeten aan een aantal criteria voldoen.

Deze verandering betekent dat verpleegkundig specialisten binnen de GGZ een aantal extra taken en verantwoordelijkheden kunnen krijgen, die mogelijk van invloed zijn op het functieniveau. Afhankelijk van de zwaarte van de doelgroep en het al dan niet multidisciplinair werken kan een Verpleegkundig Specialist GGZ met een rol als regiebehandelaar uitkomen hoog in FG 60 of laag in FG 65. Daarom is het van belang de functie zorgvuldig in kaart te brengen.

Bent u in uw organisatie bezig met het vormgeven van de rol van regiebehandelaar bij de Verpleegkundig Specialist GGZ? Neemt u dan contact op met de servicedesk van FWG (030-2669400). FWG kan u hierbij kosteloos ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het houden van een interview bij uw organisatie en het helpen met het beschrijven en indelen van de functie. En de verkregen informatie kan weer worden gebruikt als input voor het verbeteren en actualiseren van FWG-indelingsmateriaal.

In de bijlage treft u concept indelingsmateriaal voor de VS GGZ. Dit materiaal is nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep.

 

Incompany training: Waardegedreven functies beschrijven

Belanden de functiebeschrijvingen van uw organisatie ook ongelezen in de la? Wij dagen u uit om van een ‘noodzakelijk kwaad’ een inspirerend document te maken. Tijdens deze incompany sessie gaan wij samen met u en uw collega’s aan de slag om te komen tot een format dat naadloos aansluit bij de waarden, visie en stijl van uw organisatie.

Meer informatie

Hoe ziet het werk in de zorg eruit in 2023?

De zorg verandert snel en functies veranderen mee. Hoe ziet een functie van nu eruit over 5 jaar? FWG heeft alle opgedane kennis over trends, ontwikkelingen en innovaties omgezet naar functies van de toekomst met behulp van Xelf. Om u hiervan een indruk te geven vindt u op onze website een greep uit onze functies van de toekomst per branche.

Meer informatie

Themabijeenkomst over competentieontwikkeling

Op dinsdag 29 mei organiseert FWG Progressional People een themabijeenkomst over competentieontwikkeling. Waarom zou je als organisatie aan de slag willen met competenties? Of heeft uw organisatie al competentieprofielen liggen, maar weet u niet hoe u deze het beste kan inzetten?

Meer informatie