Functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist GGZ

Ontwikkelingen en concept referentiemateriaal Verpleegkundig specialist GGZ

De Verpleegkundig Specialist in de GGZ gaat een zelfstandige behandelrelatie aan binnen wettelijke geregelde kaders en organisatiekaders (Professioneel statuut) waarbij er supervisie gevraagd kan worden/vereist is op zowel somatisch als psychotherapeutisch gebied. De aard van de behandelrelatie kan verschillen en zich richten op psychosociale begeleiding, psychotherapeutische behandeling en somatische behandeling of een combinatie hiervan.

Een verandering in de GGZ is dat verpleegkundig specialisten GGZ sinds januari 2017 zowel in de basis GGZ als ook in de gespecialiseerde GGZ als regiebehandelaar ingezet mogen worden. De naam regiebehandelaar is de nieuwe term die in de GGZ gehanteerd wordt ter vervanging van hoofdbehandelaar. Deze nieuwe naam dekt de lading beter; de regiebehandelaar is de behandelaar die de zorg coördineert. De regiebehandelaar stelt het behandel- en zorgplan op, is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van een diagnose, is verantwoordelijk voor de integraliteit van het behandelproces en coördineert de behandeling en zorgverlening. Deze taken en verantwoordelijkheden staan expliciet beschreven in het model kwaliteitsstatuut. Regiebehandelaars in de GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd en moeten aan een aantal criteria voldoen.

Deze verandering betekent dat verpleegkundig specialisten binnen de GGZ een aantal extra taken en verantwoordelijkheden kunnen krijgen, die mogelijk van invloed zijn op het functieniveau. Afhankelijk van de zwaarte van de doelgroep en het al dan niet multidisciplinair werken kan een Verpleegkundig Specialist GGZ met een rol als regiebehandelaar uitkomen hoog in FG 60 of laag in FG 65. Daarom is het van belang de functie zorgvuldig in kaart te brengen.

Bent u in uw organisatie bezig met het vormgeven van de rol van regiebehandelaar bij de Verpleegkundig Specialist GGZ? Neemt u dan contact op met de servicedesk van FWG (030-2669400). FWG kan u hierbij kosteloos ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het houden van een interview bij uw organisatie en het helpen met het beschrijven en indelen van de functie. En de verkregen informatie kan weer worden gebruikt als input voor het verbeteren en actualiseren van FWG-indelingsmateriaal.

In de bijlage treft u concept indelingsmateriaal voor de VS GGZ. Dit materiaal is nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep.

 

Trendsessies: hoe raken de trends uw branche?

In vijf verschillende trendsessies zetten we uiteen hoe de trends uit het FWG Trendrapport 2017 uw branche raken, zodat u de vertaalslag kunt maken naar uw organisatie. In de sessie ook aandacht voor de snelheid en impact van technologische ontwikkelingen en wat dit betekent voor (toekomstige) functies in uw branche.

Aanmelden

HR on Demand

Tijdelijk ondersteuning nodig op HR gebied? Onze senior HR-professionals zijn direct beschikbaar om bij uw organisatie aan de slag te gaan. Of het nou gaat om strategische vraagstukken of de coördinatie van projecten, advies of aansturing van een team.

Meer informatie

Inspiratiesessie: Waardegedreven functies beschrijven

In hoeverre wilt u de functiebeschrijvingen ondersteunend laten zijn aan processen als loopbaanontwikkeling, (JCI) accreditatie, het uitdragen van kernwaarden of ontwikkeling op persoonlijk en teamniveau? Ontdek in deze inspiratiesessie welk functiebeschrijvingsformat écht bij uw organisatie past.

Lees meer