Voorwaarden Helpdeskadvies


Het Helpdeskadvies is een ondersteuning vanuit FWG aan zorgorganisaties bij het bepalen van het functieniveau.

Definitie
Zorgorganisaties op dusdanige wijze ondersteunen en adviseren in het gebruik van FWG VVT, FWG Geboortezorg of FWG Gehandicaptenzorg, zodanig dat zij vervolgens zelf het niveau van een functie kunnen bepalen met behulp van FWG VVT, FWG Geboortezorg of FWG Gehandicaptenzorg. In de praktijk betekent dit dat een toepasser bij het bepalen van een indeling zijn vragen kan bespreken met een FWG-deskundige die adviseert op de voorliggende bespreekpunten.

Aard van de dienst
Het Helpdeskadvies is een dienst die door FWG, als onderdeel van de abonnementsrelatie, ter ondersteuning aangeboden wordt aan zorgorganisaties, en gebeurt op basis van FWG VVT, FWG Geboortezorg of FWG Gehandicaptenzorg.

Uitzondering
Bij moeilijk indeelbare functies en bij nieuwe functies waarbij de informatie in FWG VVT, FWG Geboortezorg of FWG Gehandicaptenzorg niet volstaat om tot een indeling te komen, kan de systeemhouder gebruik maken van FWG 3.0.

Toelichting
Toepassers van FWG VVT, FWG Geboortezorg of FWG Gehandicaptenzorg zullen in de beginfase nog moeten wennen aan de andere wijze van indelen en motiveren. Bij vragen biedt FWG ondersteuning bij het indelen. Met behulp van het Helpdeskadvies kunnen zij gerichte ondersteuning en adviezen ontvangen en kan FWG de klant meer begeleiden in deze startfase.

Verder bieden de vragen en de ervaringen van toepassers goede input voor de doorontwikkeling van zowel de content als de applicatie.

Randvoorwaarden gebruik Helpdeskadvies:
Zorgorganisaties kunnen onder de volgende voorwaarden gebruikmaken van het Helpdeskadvies:

  1. Er dient sprake te zijn van een abonnementsrelatie met systeemhouder FWG.
  2. De functiebeschrijving waarover advies wordt gevraagd voldoet aan de in de cao gestelde kwaliteitseisen.
  3. Het Helpdeskadvies wordt eenmalig voor een nieuw vastgestelde functie gegeven.
  4. Functiebeschrijvingen en ondersteunende informatie die ten behoeve van het Helpdeskadvies door zorgorganisaties ter beschikking worden gesteld, worden voor ontwikkel- en onderzoeksdoeleinden opgenomen in de database van FWG. Zorgorganisaties stemmen hier mee in.

Eindproduct:
Het Helpdeskadvies levert het volgende product op voor de klant: aan de hand van de door de zorgorganisatie ter beschikking gestelde en vastgestelde functiebeschrijving wordt door een FWG-deskundige telefonisch navraag gedaan naar de volgende onderdelen:

  • Inhoud van de functie;
  • Context van de functie;
  • Functie-eisen.

Op basis van deze informatie wordt de zorgorganisatie geholpen om het functieniveau te bepalen, door middel van beredeneerd vergelijken met toepassing van FWG VVT, FWG Geboortezorg of FWG Gehandicaptenzorg.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

LEES VERDER

NIEUW: FWG TRENDRAPPORT VVT

Het FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Denk aan nieuwe zorgconcepten die het begrip ‘thuis’ verruimen, het werken vanuit een leefplezierkader, het streven naar maatwerk voor iedereen, het verpleeghuis als interventiecentrum, en de wens om zorg te voorspellen en te voorkomen.

Lees verder