Wat is de invloed van kwaliteitssystemen op functiebeschrijvingen? (themabijeenkomst 20 sept.)

04/09/2018

De complexiteit in de zorg neemt toe en daarmee ook de noodzaak om kwaliteit en veiligheid te borgen. Welke invloed heeft een kwaliteitssysteem op uw functiebeschrijvingen? We verwelkomen u graag tijdens de themabijeenkomst op 20 september.

Met de komst van kwaliteitssystemen als alternatief voor accreditatie* van ziekenhuizen, neemt de rol van medewerkers in een kwaliteitssysteem toe; zonder tevreden medewerker geen tevreden patiënt. Dit hangt samen met incident-gestuurde kwaliteitsverbetering en het meer patiënt- en flowgericht zijn van bijvoorbeeld kwaliteitssysteem JCI. Deze aandacht voor de individuele medewerker sluit ook aan bij actuele thema’s zoals professionele autonomie, zelfsturing, feedback en verzuimpreventie.

Tijdens de themabijeenkomst ‘De invloed van kwaliteitssystemen op functiebeschrijvingen’ geven wij u meer informatie rondom deze thema’s. Tevens zullen we aangeven welke ondersteuning we kunnen bieden bij een eventuele voorbereiding van een accreditatie.

Programma

  • Kwaliteitszorg en functiehuis in toekomstperspectief
  • Zorgorganisatie van de toekomst (Xelf)
  • De impact van kwaliteitssystemen op functiebeschrijvingen
  • Het dynamische functiehuis en kwaliteitsvolle zorg

Themabijeenkomst 'De basis op orde' in samenwerking met Cordaan

Hoe ga je als HR om met de spagaat tussen toekomstgericht willen werken en het op korte termijn omgaan met het arbeidsmarkttekort? Het functiegebouw kan dienen als stevig fundament voor organisatie- en talentontwikkeling!

Aanmelden

Hoe ziet Dave's werk eruit in de toekomst?

De zorg verandert continu. Vraagstukken worden complexer en technologie ontwikkelt zich snel. Met Xelf kunt u inspelen op deze veranderingen. Hoe zien functies er uit over tien jaar? Welke kennis, vaardigheden en opleidingen zijn er nodig?

Lees verder

Aantrekkelijk belonen in een krappe arbeidsmarkt

Mede door de arbeidsmarktkrapte staat een aantrekkelijk beloningsbeleid bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda. Speelt u ook met vragen als: Welke mogelijkheden zijn er? Welke speelruimte biedt de cao? En welk beloningsbeleid past bij mijn organisatie en onze (toekomstige) medewerkers? Kom naar de themabijeenkomst!

Meer informatie