Werkplezier tracker app in ontwikkeling

24/05/2019

Onlangs zette FWG Progressional People, in samenwerking met IT-partner Trivento, de eerste concrete stappen naar implementatie van een werkplezier app bij de Saxenburgh Groep. Startpunt was een workshop met diverse medewerkers van Saxenburgh om het werkplezier in kaart te brengen.

De praktische zaken achter werkplezier
Natuurlijk kun je via een app van elke medewerker te weten komen hoe hij ‘scoort’ qua werkplezier. Zo’n app is snel gebouwd of bestaat zelfs al. Maar voor een organisatie is het nog interessanter om te weten hoe dat komt. Wat bepaalt het werkplezier, welke praktische zaken waar medewerkers tegenaan lopen kun je (gemakkelijk en snel) verbeteren? Uit de sessie met medewerkers van Saxenburgh bleek behoefte aan een centrale plek om tips, verzoekjes, kleine irritaties en andere zaken om werkplezier op de werkvloer te verhogen te kunnen melden. Op dit moment wordt onderzocht welke rol de te ontwikkelen app daarbij kan spelen.

Praktisch en voor iedereen
De feedback vanuit de startsessie bij Saxenburgh was zeer positief en bruikbaar. De komende periode staan meeloopdagen en interviews op het programma, om te zorgen dat de app (of andersoortige tool als dat beter zou zijn) optimaal aansluit bij de dagelijkse routine van de medewerkers. Uitgangspunt is namelijk laagdrempeligheid en met gemak door elke medewerker op de werkvloer te gebruiken.

Ontstaan
Het idee voor de ‘werkplezier tracker’ app ontstond tijdens de hackathon ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’ eind vorig jaar. Doel van de tweedaagse hackathon was te komen tot praktische manieren om het werken in de ouderenzorg weer aantrekkelijk te maken. FWG Progressional People vond de werkplezier app, het idee van de Saxenburgh Groep, zo interessant dat zij zich opwierp om dit verder uit te werken en in de praktijk te brengen.

De app zal naar verwachting in het najaar worden gelanceerd bij de Saxenburgh Groep en vervolgens ook beschikbaar worden gesteld voor andere zorgorganisaties.

Innovatiekracht het grootst in de zorgsector

De innovatiekracht van zorgorganisaties is zeer groot ten opzichte van topsectoren zoals energie, chemie, transport en tuinbouw. Dit blijkt uit de FWG Monitor Innovatiekracht, een nieuw onderzoek van FWG in samenwerking met MarktMonitor en Human Insight onder 93 zorgbestuurders.

Lees verder

Themabijeenkomst 'Tech en werk'

Technologie zal de komende jaren grote impact hebben op de zorg. Maar wat zijn die trends en ontwikkelingen precies? Welke vormen van technologie zijn er? En wat voor effect hebben die op functies, taken, werkprocessen in uw organisatie? Laat u op 7 oktober inspireren door voorbeelden uit de praktijk.

Aanmelden

Community ‘Chief Happiness Officers’ van start

Op 7 mei vond de officiële aftrap plaats van de ‘Chief Happiness Officers’ community. Zo’n 100 mensen uit ruim 80 zorgorganisaties hebben zich inmiddels aangemeld voor de community. Doel is om gelijkgestemden samen te brengen, elkaar te inspireren en zich gezamenlijk in te zetten voor de missie: 1 miljoen gelukkige medewerkers in de zorg.

Lees verder