Werkplezier tracker app in ontwikkeling

24/05/2019

Onlangs zette FWG Progressional People, in samenwerking met IT-partner Trivento, de eerste concrete stappen naar implementatie van een werkplezier app bij de Saxenburgh Groep. Startpunt was een workshop met diverse medewerkers van Saxenburgh om het werkplezier in kaart te brengen.

De praktische zaken achter werkplezier
Natuurlijk kun je via een app van elke medewerker te weten komen hoe hij ‘scoort’ qua werkplezier. Zo’n app is snel gebouwd of bestaat zelfs al. Maar voor een organisatie is het nog interessanter om te weten hoe dat komt. Wat bepaalt het werkplezier, welke praktische zaken waar medewerkers tegenaan lopen kun je (gemakkelijk en snel) verbeteren? Uit de sessie met medewerkers van Saxenburgh bleek behoefte aan een centrale plek om tips, verzoekjes, kleine irritaties en andere zaken om werkplezier op de werkvloer te verhogen te kunnen melden. Op dit moment wordt onderzocht welke rol de te ontwikkelen app daarbij kan spelen.

Praktisch en voor iedereen
De feedback vanuit de startsessie bij Saxenburgh was zeer positief en bruikbaar. De komende periode staan meeloopdagen en interviews op het programma, om te zorgen dat de app (of andersoortige tool als dat beter zou zijn) optimaal aansluit bij de dagelijkse routine van de medewerkers. Uitgangspunt is namelijk laagdrempeligheid en met gemak door elke medewerker op de werkvloer te gebruiken.

Ontstaan
Het idee voor de ‘werkplezier tracker’ app ontstond tijdens de hackathon ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’ eind vorig jaar. Doel van de tweedaagse hackathon was te komen tot praktische manieren om het werken in de ouderenzorg weer aantrekkelijk te maken. FWG Progressional People vond de werkplezier app, het idee van de Saxenburgh Groep, zo interessant dat zij zich opwierp om dit verder uit te werken en in de praktijk te brengen.

De app zal naar verwachting in het najaar worden gelanceerd bij de Saxenburgh Groep en vervolgens ook beschikbaar worden gesteld voor andere zorgorganisaties.

Veerkrachtige teams, tijdens en na corona

Om zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal gezond te houden en uitval te voorkomen, is monitoring en begeleiding nu meer dan ooit essentieel. Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen bij de begeleiding van hun teams tijdens en na de indringende periode rondom corona, biedt FWG Progressional People nu ‘Veerkrachtige teams’.

Lees verder

Publicatie 10 jaar trendonderzoek in de zorg

Tien trends en tien experts-van-het-eerste-uur: hoe kijken zij terug op hun uitspraken van tien jaar geleden? En wat is volgens hen de waarde van trendonderzoek? Tien jaar na het verschijnen van het eerste trendrapport hebben wij deze inkijkjes in verleden en heden gebundeld in één publicatie.

Bestellen

Helpende hand op HR nodig?

Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om het primaire proces te ondersteunen. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat ook uw HR-afdeling een hectische tijd doormaakt. Heeft u een paar extra handjes nodig? Neem dan gerust contact op met FWG Progressional People.

Lees verder