‘Werkplezier tracker’ app

Elke medewerker krijgt de beschikking over een eenvoudige app, de ‘werkplezier tracker’. En houdt daarin zijn persoonlijke ambities, doelstellingen en acties m.b.t. zijn eigen werkplezier bij.

De vragen die in de app gesteld worden bepaalt u zelf. Zo kunt u op drie niveaus de acties en reacties op werkplezier in uw organisatie krachtig bundelen:

  • Organisatiebreed: wat zijn onze doelstellingen, wat staat er op de agenda en wie haakt aan?
  • Locatie- of teamniveau: wat zijn per locatie of team de ambities, doelstellingen en acties om werkplezier te verhogen?
  • Individueel niveau: wat zijn de werkplezier ambities van elke individuele medewerker en welke persoonlijke doelstellingen stel ik mezelf? Welke collega’s nodig ik vervolgens uit die mij tips geven?

Het resultaat: inzicht in hoe er concreet aan werkplezier in uw organisatie gewerkt wordt, welke ontwikkelingen er gaande zijn en wat de huidige stand van zaken is.