Workshops en lezingen

Trends vertaald naar uw organisatie

Trends in de zorg vertalen we ook naar lezingen en workshops op maat. Dit doen we voor onderwijs-, zorg- en brancheorganisaties. Zo kunt u tijdig inspelen op transities in de zorg. Op deze pagina geven we u een impressie van onze workshops.

Trendsessie actualiseren onderwijsprogramma’s Zorg & Welzijn

FWG biedt kennis over relevante trends en ontwikkelingen. In één ochtend geven wij uw docententeam een helder overzicht van macro-ontwikkelingen in de zorg. En wat de effecten zijn op de diverse zorgberoepen en -functies.

De ambities van het mbo-onderwijs zijn helder: sneller inspelen op ontwikkelingen en vergroting van doelmatigheid. U staat nu voor de uitdaging om uw onderwijsprogramma’s, gebaseerd op de herziene kwalificatiedossiers en bijbehorende keuzedelen, aan te passen zodat deze aansluiten op actuele ontwikkelingen. FWG doet continu onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg en de effecten daarvan op branches, organisaties en functies. Wij zijn dus dé partij waar u terecht kunt voor input bij het actualiseren van uw onderwijsprogramma’s.

Neem contact op

Workshop over HR-ontwikkelingen

Op basis van onze HR Trendmonitor Zorg geven we workshops over HR-ontwikkelingen in de zorg. Trends vertalen we daarbij naar consequenties voor de zorg.

Op verzoek van zorgorganisaties geven we workshops over trends en innovaties in het HR-vak. Welke ontwikkelingen signaleren koplopers? Wat valt op in onze HR Trendmonitor Zorg? En wat betekent dat voor managers in de zorg of voor HR-professionals? Samen met de organisatie vertalen we trends naar de zorgpraktijk en de gevolgen voor het HR-vak.

Neem contact op

Gastdocent op locatie

Op basis van onze trendonderzoeken geven we les of onderwijsprogramma’s op maat. Voor leidinggevenden (op Nyenrode) of leerlingen en docenten op hbo’s en mbo’s.

We verzorgen, als gastdocent, onderwijsprogramma’s voor mbo, hbo of wo over ontwikkelingen in de zorg. Voor de alumnibijeenkomst op Nyenrode vertaalden we trends naar ontwikkelingen voor leidinggevenden in de zorg. Voor studenten en docenten van onder andere HAN, Windesheim en ROC Tilburg gingen we dieper in op de (toekomst)functies voor die opleiding.

Neem contact op

Workshop over ontwikkelingen in de zorg

Samen met de adviseurs van FWG Progressional People geven we workshops voor zorgorganisaties. Bijvoorbeeld voor strategietrajecten of de voorbereidingen op een toekomstbestendig functiehuis.

Op verzoek van zorgorganisaties geven we workshops over trends en ontwikkelingen in de zorg. Daarin informeren we hen over ontwikkelingen in de zorg en het effect op organisaties en functies. De workshops vormen een informatieve en inspirerende basis voor een toekomstbestendig functiehuis, een groep (nieuwe) functies of visievorming.

Neem contact op

Presentatie of lezing op maat

Op congressen en symposia verzorgen we presentaties over (HR-)ontwikkelingen in de zorg. Ook geven we lezingen op maat, zoals voor medezeggenschapsorganen of Japanse zorgbestuurders.

Op verzoek van branche- of zorgorganisaties geven we presentaties en lezingen op maat. Zo vertelden we zorgbestuurders (uit de ouderenzorg) meer over de Nederlandse ontwikkelingen in de (ouderen)zorg. En op verzoek van de StaZ en GGZ Nederland hebben we workshops gegeven voor medezeggenschapsorganen over ontwikkelingen in de zorg en het effect op medezeggenschap in de toekomst.

Neem contact op

Peter Andriessen

Senior projectleider HR

pandriessen@fwg.nl

T 030-2669 438