R&D in de media

Onderzoek of onderzoekers in de media

Op deze pagina vindt u recente blogs, artikelen en video’s over onze onderzoeken of publicaties. Ook ziet u onze bijdrage aan actualiteitenprogramma’s of online platforms, zoals Nieuwsuur of Skipr.

Reportage Nieuwsuur

Zelfsturende teams in de zorg: succes of hype?

Dinsdag 18 juli 2017 zond het programma Nieuwsuur een reportage uit over zelfsturing in de zorg. Hoofdvraag: Is zelfsturing een succes of slechts een hype? Senior onderzoeker Geertje van de Ven wordt geïnterviewd over de algemene tendens in de zorg.

 

Artikel De Correspondent

Buurtzorg en het succes van zelfsturing

Juli 2017 – De baas van Buurtzorg laat werknemers zélf alles organiseren. Dat heeft een zorgrevolutie veroorzaakt. Zelfsturende teams in de zorg zijn een groot succes, blijkt deze week uit onderzoek. Lees het artikel, waarin een link is opgenomen naar onze whitepaper Zelfsturing: Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen.

 

Onderzoeksartikel over de teamcoach

Een nieuwe rol in organisaties met zelforganiserende teams

Juni 2017 – De rol van de teamcoach is relatief nieuw in de zorg. Hoe verhoud je je als teamcoach tot de verschillende spelers in de organisatie? Welke invloed wil je en hoe zorg je dat je die krijgt? En hoe zorg je dat je niet in de valkuil van ‘managen’ stapt, maar echt coacht? In opdracht van het Van Kleef Instituut vroegen we teamcoaches naar de ervaringen met hun nieuwe rol in de zorg. Het artikel is ook verschenen in het Tijdschrift voor Verpleegkundigen.

 

Reportage Samen Sterk SBS6

Positieve ervaringen met Matchmaker Zorg

Op 27 mei 2017 was de Matchmaker Zorg een van de items in het programma Samen Sterk van SBS6. Welkom Kraamzorg laat zien dat de Matchmaker Zorg voor hen een waardevolle manier is voor een juiste match tussen cliënt en medewerker. Onderzoeker en een van de initiators Geertje van de Ven vertelt over de opzet van de Matchmaker Zorg.

 

Blog Astrid Westerbeek op Skipr

Open, die zorg-arbeidsmarkt!

Manager R&D Astrid Westerbeek is een van de bloggers op nieuwssite Skipr. In maart 2017 schreef ze over het (dreigende) arbeidsmarkttekort in de zorg. Haar statement: dagelijkse headlines onderstrepen de urgentie van meer geld, meer stageplekken, een beter imago, technologische innovaties en hoger opgeleide medewerkers. Maar wie wil zij-instromen of herintreden, wordt nog niet met open armen ontvangen.

 

Onderzoeksartikel educatief magazine Bijzijn

Verzorgenden in transitie

Oktober 2016 – Het kennis- en inspiratienetwerk Van Kleef Instituut onderzocht, onder andere met ondersteuning van FWG R&D, met welke veranderingen verzorgenden te maken krijgen door de transities in de ouderenzorg (WLZ, ZVW, WMO). Ook vroeg VKI welke ondersteuning verzorgenden hierbij nodig hebben. Educatief magazine Bijzijn schreef een artikel over de resultaten van dit onderzoek.

 

Artikel Skipr

In de zorgsector ontstaan functies van de toekomst

Oktober 2016 – Als gevolg van de huidige grote ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg ontstaan nieuwe functies die op die ontwikkelingen inspelen. Denk aan de zorgverkoopexpert binnen instellingen voor langdurige zorg. Redacteur Ana Karadarevic was aanwezig bij FWG-evenement ‘Koersen op talent’ en interviewde Peter Andriessen, onderzoeker Trends & Ontwikkelingen, na zijn lezing over functies van de toekomst.

 

Onderzoeksartikel in Tijdschrift M&G van V&VN

Een jaar indiceren door wijkverpleegkundigen

Juni 2016 – Geertje van de Ven, onderzoeker bij FWG, deed in opdracht van het Van Kleef Instituut (VKI) onderzoek naar één jaar indiceren in de praktijk en interviewde wijkverpleegkundigen over hun ervaringen. In juni verscheen hierover een artikel in het V&VN Tijdschrift Maatschappij en Gezondheid, met de titel: ‘Hoe laat je het oude denken los? Onderzoek naar een jaar indiceren door de wijkverpleegkundigen’.